Mekaanikkojen ammatit

Suomessa mekaanikot valmistuvat mm. henkilöautomekaanikoiksi, jotka tekevät paketti- ja henkilöautojen määräaikaishuoltoja. Henkilöautomekaanikot myös etsivät ja korjaavat yllättäen ilmenneitä vikoja tai satunnaisia häiriön aiheuttajia. Kuorma-auto- ja raskaankaluston mekaanikot puolestaan hallitsevat linja-autojen, kuorma-autojen ja muun raskaan kuljetuskaluston kuin myös suurten työkoneiden huollon ja korjauksen. Mekaanikkojen työpaikat voivat siten sijaita esimerkiksi huoltamoilla, autoliikkeissä ja -korjaamoilla. Moni mekaanikoksi valmistunut perustaa myös oman yrityksen. Oman menestyvän yrityksen perustanut mekaanikko voi yltää hyvin korkeisiinkin tuloihin. Mekaanikkojen työllisyystilannetta voi pitää varsin hyvänä. Asiantuntevista, luotettavista ja ammattitaitoisista mekaanikoista on jopa pulaa. Autonasentajien ja muiden mekaanikkojen ala on hyvin miesvaltainen joskin naisiakin on enenevässä määrin alkanut suuntautua alalle viime aikoina.

Mekaanikkojen työpaikat Suomessa

Mekaanikot voivat työskennellä monipuolisesti erilaisissa tehtävissä ja työympäristöissä. Suomessa mekaanikkojen työpaikat sijaitsevat hyvin usein erilaisissa korjaamoissa. Autokorjaamossa työskentelevä mekaanikko korjaa ja huoltaa niin henkilö- kuin pakettiautojakin. Kuorma-auto- ja raskaankaluston mekaanikoksi valmistunut huoltaa sekä korjaa myös isompaa kalustoa ja saattaa työskennellä esimerkiksi kuljetusliikkeessä. Myös autoliikkeissä työskentelee yleensä mekaanikkoja. Autoliikkeessä työskentelevän mekaanikon työ on yleensä päivätyötä ja sisältää usein myös asiakaspalvelua. Osa mekaanikoista työskentelee teollisuuden parissa, kuten esimerkiksi erikoisajoneuvoja, ajoneuvokoreja sekä asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa. Suomessa mekaanikoille on hyvin töitä tarjolla. Työ on yleensä vaihtelevaa ja antaa myös mahdollisuuden kehittää itseään ja omaa ammattitaitoaan.

Mekaanikkojen työpaikat ja työympäristö vaihtelevat paljon melun, puhtauden ja siisteyden osalta. Työssä ei voi yleensä täysin välttyä esimerkiksi lialta ja vedolta. Työpaikat vaihtelevat myös henkilöstömääriltään aina pienistä yhden tai kahden hengen korjaamoista kymmeniä työllistäviin isoihin autokorjaamoihin. Mekaanikon työhön voi sisältyä pelkkää autojen huoltoa tai työnkuva voi olla laajempi sisältäen esimerkiksi tilausten vastaanottoa ja laitettujen autojen luovutusta asiakkaille. Viime aikoina mekaanikkojen työ on muuttunut paljon. Nykyisin yksi tärkeimmistä työtehtävistä on vian löytäminen. Työssä käytetään apuna erilaisia työvälineitä, kuten erilaisia käsityövälineitä, työkaluja sekä mittaus- ja testausvälineitä. Mekaanikon työ vaatii yleensä erittäin hyviä teknisiä taitoja. Hyvistä ihmissuhdetaitoista on hyötyä myös mekaanikon vaihtelevassa työssä.

Millaisia valmiuksia alalla vaaditaan?

Mekaanikoksi haluavan on hyvä olla hyvässä fyysisessä kunnossa, koska työ itsessään on varsin fyysistä. Mekaanikoilta vaaditaan nykyisin myös erinomaisia suhdetaitoja, koska työ on osin myös asiakaspalvelutyötä. Hyvän työnjäljen lisäksi asiakkaat arvostavat hyvää palvelua, mikä saa asiakkaat palaamaan yhä uudestaan saman mekaanikon luokse. Mekaanikkojen tulee myös sietää painetta ja stressiäkin. Etenkin yrittäjinä toimivilla työtä voi olla välillä enemmän ja välillä vähemmän. Toisinaan kiireet saattavat venyttää päivää, mutta hiljaisempina aikoina kannattaa yrittää ottaa menetettyä vapaa-aikaa takaisin. Mekaanikkojen työpaikat ovat usein melko meluisia. Vaikka työssä käytetään erilaisia suojia, ei työ sovi meluherkälle. Mekaanikoksi sopii parhaiten tekninen ihminen, joka on kiinnostunut koneista ja laitteista sekä viettää mielellään aikaa myös ihmisten parissa.